To takie proste!
Miejskie Przedszkole Nr 29 w Płocku
Strona głowna  /  Wydarzenia
Witamy w dziale wydarzenia
 
 
 Z życia przedszkolaków...
 
 
 
 
 Rok szkolny 2013/2014

Dzień Optymistycznego Przedszkolaka
Osiągniete cele: kształtowanie w dzieciach wiary we własne możliwości oraz tworzenie atmosfery dobrej zabawy.
Propagowanie wśród dorosłych wartości wychowania przedszkolnego.
Sprzątanie Świata
Osiągniete cele: kształtowanie postaw proekologicznych oraz uświadomienie, że człowiek powinien szanować przyrodę.
Propagowanie wśród dorosłych sposobów segregowania odpadów.
IV Bieg Przedszkolaka – Miejskie Przedszkole nr 34 w Płocku
Osiągnięte cele: rozwijanie sprawności ruchowej dzieci, stosowania się do reguł gry, godzenia się z porażką oraz wyzwalanie radości z udziału w zawodach.
Dzień Chłopaka – uroczystość grupowa
Osiągnięte cele: poznanie nowych gier i zabaw, czerpanie radości z udziału w uroczystości grupowej.
Propagowanie wśród rodziców innych sposobów obchodów świąt dziecięcych.
Moja droga do przedszkola – wycieczka na najbliższe skrzyżowanie
Osiągnięte cele: zapoznanie z podstawowymi zasadami poruszania się po drogach i chodnikach oraz dostarczanie wzorców właściwego zachowania się w przestrzeni publicznej.
Promocja przedszkola i wychowania przedszkolnego.
Zwiedzanie Muzeum Mazowieckiego
Osiągnięte cele: poznanie ekspozycji secesji oraz przybliżenie dzieciom roli i funkcji muzeum.
Utrwalenie zasad poruszania się w przestrzeni publicznej.
Jestem Przedszkolakiem - pasowanie na przedszkolaka
Osiągnięte cele: wdrażanie do kultywowania obyczajów przedszkolnych, uczestnictwo w  przygotowaniach i prezentacji programu artystycznego  oraz zdobywanie umiejętności kulturalnego zachowania wobec zaproszonych gości.
Stworzenie okazji do zaobserwowania swojego dziecka na tle innych dzieci w grupie. Propagowanie wśród rodziców wartości wychowania przedszkolnego.
"Wesołe Halloween" – konkurs plastyczny
Osiągnięte cele: rozwijanie zainteresowań, zapoznawanie z różnymi technikami plastycznymi oraz czerpanie radości z procesu tworzenia. Propagowanie wśród rodziców wartości wychowania przedszkolnego.
"Odkrywamy czystą Polskę" – spotkanie w Gimnazjum nr 6 w Płocku
Osiągnięte cele: propagowanie zasad ochrony środowiska naturalnego. Utrwalenie zasad poruszania się w przestrzeni publicznej. Promocja przedszkola.
Pomoc dla Oliwki – podaruj uśmiech – akcja charytatywna
Osiągnięte cele: uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych i pokazanie wartości zdrowia, sprawienie przyjemności innej osobie oraz rozwijanie twórczości plastycznej. Promocja przedszkola.
"Dyzio na drodze "- teatrzyk
Osiągnięte cele: utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się na drodze i chodniku oraz stworzenie okazji do dobrej, wesołej zabawy. Utwierdzanie rodziców w przekonaniu, że oferta przedszkola jest dostosowana do potrzeb dzieci.
Wycieczka na skrzyżowanie
Osiągnięte cele: utrwalanie bezpiecznego poruszania się po drodze, przechodzenia przez jezdnię oraz znaczenia wybranych znaków drogowych. Dostarczanie wzorców właściwego zachowania się w przestrzeni publicznej. Promocja przedszkola i wychowania przedszkolnego.
"Niebezpieczne substancje" – konkurs plastyczny – Straż Miejska w Płocku
Osiągnięte cele: uświadamianie dzieciom zagrożeń płynących z samodzielnego korzystania ze środków chemicznych, rozwijanie zainteresowań, zapoznawanie z różnymi technikami plastycznymi oraz czerpanie radości z procesu tworzenia. Propagowanie wśród rodziców wartości wychowania przedszkolnego.
IX Przedszkolny Festiwal Piosenki Religijnej – Miejskie Przedszkole nr 15 w Płocku
Osiągnięte cele: rozwijanie zdolności muzyczno-wokalnych, czerpanie radości z uczestnictwa w festiwalu, pokonanie uczucia tremy podczas występu. Promocja przedszkola.
„Happy Halloween” – IV edycja konkursu ozdób połączonego z wystawą – Klub Osiedla Łukasiewicza w Płocku
Osiągnięte cele: rozwijanie umiejętności plastyczno-manualnych oraz kształtowanie wyobraźni dzieci. Promocja przedszkola.
"Płock moich marzeń – miasto w przyszłości" – konkurs plastyczny – Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego w Płocku, Szkoła Podstawowa nr 21 w Płocku
Osiągnięte cele: pogłębianie wiedzy na temat miasta Płocka, kształtowanie wyobraźni i twórczego myślenia oraz rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci. Promocja przedszkola i wychowania przedszkolnego.
"Odkryj z nami Płock" – konkurs plastyczny – Płocka Lokalna Organizacja Turystyki
Osiągnięte cele: poznanie legendy Płocka, kształtowanie patriotyzmu lokalnego, rozwijanie twórczości plastycznej dzieci. Promocja przedszkola i wychowania przedszkolnego.
„Wielobój sprawnościowy 6-latka” – turniej sportowy – Szkoła Podstawowa nr 21 w Płocku
Osiągnięte cele: wdrożenie zasad sportowej rywalizacji, rozwijanie sprawności fizycznej, zapoznawanie dzieci ze środowiskiem szkolnym. Utrwalenie zasad poruszania się w przestrzeni publicznej. Propagowanie wychowania przedszkolnego i promocja przedszkola.
Udział w uroczystości z okazji Święta Niepodległości – Szkoła Podstawowa nr 1 w Płocku
Osiągnięte cele: kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, wyrabianie nawyku właściwego odnoszenia się do symboli narodowych oraz integrowanie się ze społecznością szkoły.
Koncert Orkiestry Dętej - Szkoła Podstawowa nr 1 w Płocku
Osiągnięte cele: rozwijanie zainteresowań muzycznych dzieci oraz pogłębianie wiedzy na temat instrumentów muzycznych. Wyrabianie umiejętności obcowania ze sztuką.
„Jesienne duszki i leśne skrzaty” – ogólnopolski konkurs plastyczny – Młodzieżowy Dom Kultury ”Dom Harcerza” im. Prof. Aleksandra Kamińskiego Kraków
Osiągnięte cele: uwrażliwienie dzieci na piękno polskich lasów, kształtowanie postaw proekologicznych oraz rozwijanie zainteresowań i talentów. Zapoznanie z zasadami bezpiecznego przebywania w lesie. Promocja przedszkola.
Udział w Apelu z okazji Święta Niepodległości – Muzeum Mazowieckie w Płocku
Osiągnięte cele: zapoznanie dzieci z historią Polski, przyjmowanie właściwej postawy w czasie słuchania hymnu oraz zapoznanie z wierszami i pieśniami patriotycznymi. Utrwalenie zasad poruszania się w przestrzeni publicznej.
Spotkanie z policjantem
Osiągnięte cele: zapoznanie z zawodem policjanta oraz zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacji zagrożenia i wzywania pomocy. Propagowanie wychowania przedszkolnego oraz promocja przedszkola.
Zajęcia edukacyjne w Muzeum Mazowieckim „Symbole narodowe”
Osiągnięte cele: kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, wyrabianie nawyku właściwego odnoszenia się do symboli narodowych. Utrwalenie zasad poruszania się w przestrzeni publicznej.
„Optymistyczne spotkanie z Panią Jesienią”
Osiągnięte cele: poznanie wierszy i piosenek o tematyce jesiennej oraz aktywne uczestnictwo w prezentacjach, pokonanie uczucia tremy podczas występu. Integrowanie się społeczności przedszkolnej, stworzenie dzieciom okazji do dobrej zabawy.
Mój przyjaciel Miś” – konkurs plastyczny dla wychowanków przedszkola z rodzicami
Osiągnięte cele: rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci, zainteresowanie dzieci literaturą związaną z postacią Misia, kształcenie umiejętności wypowiadania się różnymi technikami plastycznymi, rozwijanie zainteresowań, talentów dzieci i rodziców. Propagowanie wśród rodziców sposobów spędzania czasu z dzieckiem.
„Pluszowy miś moim przyjacielem jest” – VI optymistyczna edycja konkursu plastycznego organizowanego przez Miejskie Przedszkole nr 6 w Płocku
Osiągnięte cele: promowanie twórczości dziecięcej, zainteresowanie dzieci literaturą związaną z Misiem. Promocja przedszkola „Dzień Pluszowego Misia” – zabawy integracyjne
Osiągnięte cele: integrowanie się społeczności przedszkolnej, stworzenie dzieciom okazji do radosnego spędzenia czasu. Utwierdzanie rodziców w przekonaniu, że oferta przedszkola jest dostosowana do potrzeb dzieci.
„Carski syn” – spektakl w teatrze Dramatycznym im. J. Szaniawskiego
Osiągnięte cele: wyrabianie umiejętności obcowania ze sztuką, rozwijanie zainteresowań teatralnych. Uatrakcyjnienie form spędzania czasu w przedszkolu.
„Obchody Dnia Życzliwości”
Osiągnięte cele: integrowanie się dzieci z różnych grup wiekowych oraz nauka sposobów okazywania życzliwości, dobroci i koleżeństwa wobec innych. Propagowanie wśród rodziców obchodów świąt nietypowych.
„Możesz na mnie liczyć” – konkurs plastyczny –SOSW nr 1 w Płocku
Osiągnięte cele: kształtowanie tolerancji dla inności, empatii oraz rozwijanie twórczego myślenia. Wyrabianie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi. Promocja przedszkola.
„W roku Juliana Tuwima” – audycja umuzykalniająca – Płocka Orkiestra Symfoniczna w Płocku
Osiągnięte cele: pogłębianie wrażliwości muzycznej dzieci oraz przypomnienie twórczości Juliana Tuwima.
I Edycja Festiwalu Piosenki Ludowej w Łącku – Samorządowe Przedszkole w Łącku
Osiągnięte cele: rozwijanie kultury regionalnej poprzez muzykę, pokonywanie uczucia tremy podczas występu. Propagowanie tradycji ludowych regionu Mazowsza. Promocja przedszkola.
„Drugie życie śmieci” – ogólnopolski konkurs plastyczny – Buliba.pl
Osiągnięte cele: uświadomienie dzieciom co oznacza pojęcie „surowce wtórne” i recykling oraz czerpanie radości z tworzenia prac. Zaangażowanie rodziców do głosowania. Promocja przedszkola.
„Góra grosza 2013 r.”
Osiągnięte cele: zaangażowanie rodziców w kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości z dzielenia się z innymi. Promocja przedszkola.
„Andrzejki” – imprezy grupowe
Osiągnięte cele: zapoznanie dzieci z tradycjami ludowymi związanymi z obchodami Andrzejek w naszym kraju, stworzenie dzieciom okazji do dobrej zabawy.
„Z Tuwimem w tle” – konkurs plastyczny – Przedszkole Samorządowe w Wyszogrodzie
Osiągnięte cele: kształtowanie umiejętności odbioru utworów literackich, rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności oraz rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych. Propagowanie literatury Juliana Tuwima. Promocja przedszkola.
„Betlejemska dobranocka” – konkurs teatrzyków przedszkolnych – Klub Osiedla Kochanowskiego
Osiągnięte cele: poznanie zwyczajów i tradycji Świąt Bożego Narodzenia, zdobywanie i rozwijanie zdolności aktorskich. Promocja przedszkola.
„Święta w moim domu” – międzynarodowy konkurs plastyczny organizowany przez Miejskie Przedszkole Nr 27 w Płocku Osiągnięte cele: poznanie zwyczajów związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia. Wyrabianie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi. Promocja przedszkola.
„Zimowa opowieść mikołajkowych elfów” – koncert Płockiej Orkiestry Symfonicznej
Osiągnięte cele: rozwijanie zainteresowań muzycznych dzieci, pogłębianie wiedzy na temat instrumentów muzycznych i wyrabianie umiejętności obcowania ze sztuką. poznanie zwyczajów związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia.
„Pinokio” – spektakl w Teatrze Dramatycznym im. J. Szaniawskiego
Osiągnięte cele: wyrabianie umiejętności obcowania ze sztuką, rozwijanie zainteresowań teatralnych. Uatrakcyjnienie form spędzania czasu w przedszkolu.
„Spotkanie przy choince” – przegląd teatrzyków przedszkolnych – Miejskie Przedszkole nr 20 w Płocku
Osiągnięte cele: rozpowszechnianie tradycji bożonarodzeniowych, rozwijanie zdolności recytatorskich i wokalnych, pokonywanie uczucia tremy podczas występu. Promocja przedszkola.
„Kartka Bożonarodzeniowa” – ogólnopolski konkurs plastyczny – Przedszkole Miejskie nr 40 Sosnowiec
Osiągnięte cele: poznawanie zwyczajów rodzinnych związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia, włączenie dzieci do przygotowań świątecznych poprzez tworzenie kart bożonarodzeniowych. Wyrabianie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi. Promocja przedszkola.
Przedszkolne spotkanie z Mikołajem
Osiągnięte cele: rozwój zdolności recytatorskich i wokalnych, czerpanie radości z otrzymanych upominków, przełamanie lęku przed kontaktem z Mikołajem.
„Szlachetna paczka – stwórzmy ją razem”
Osiągnięte cele: zaangażowanie rodziców w  kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości z dzielenia się z innymi.
Promocja przedszkola.
„Mikołajkowe spotkanie z Prezydentem Miasta Płocka”
Osiągnięte cele: zapoznanie z funkcją pełnioną przez Prezydenta Miasta, rozwój zdolności wokalnych, czerpanie radości z otrzymanych prezentów
„Najładniejsza kartka świąteczna” –  ogólnopolski konkurs plastyczny – MDK
Osiągnięte cele: poszerzenie wiedzy o zwyczajach  Świąt Bożego Narodzenia. Wyrabianie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi. Rozwijanie inwencji twórczej, wyobraźni i pomysłowości.
Promocja przedszkola.
„Jasełka” – spotkanie wigilijne w grupach
Osiągnięte cele:  poznanie zwyczajów i tradycji Świąt Bożego Narodzenia,  rozwój zdolności recytatorskich i wokalnych.  Czerpanie radości z przygotowania okolicznościowych występów dla najbliższych osób.
Integracja przedszkola z rodzinami wychowanków. Promocja przedszkola. Promowanie wartości wychowania przedszkolnego.
„Wszystkie dzieci lubią misie” – ogólnopolski konkurs plastyczny – Miejskie Przedszkole nr 16 w Katowicach
Osiągnięte cele:  wyrabianie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi. Rozwijanie inwencji twórczej.
Promocja przedszkola.
„Dzień Babci i Dziadka” – uroczystość grupowa dla najbliższych
Osiągnięte cele:  wyrabianie poczucia przynależności i przywiązania do najbliższych. Zachęcanie dzieci i dorosłych do aktywnego uczestnictwa w uroczystości. Czerpanie radości z przygotowania okolicznych występów i własnoręcznych upominków dla najbliższych.Rozwijanie zdolności tanecznych, wokalnych i recytatorskich dzieci
Wzmacnianie więzi i relacji między przedszkolem a członkami rodziny. Promocja przedszkola. Promowanie wartości wychowania przedszkolnego.
„Bal w Stumilowym Lesie” – koncert Płockiej Orkiestry Symfonicznej
Osiągnięte cele:  rozwijanie zainteresowań muzycznych. Pogłębianie wiedzy na temat rodzajów i brzmienia instrumentów muzycznych. Kształtowanie nawyku obcowania ze sztuką. Utrwalanie zasad właściwego zachowania podczas koncertu.
Promocja przedszkola.
 „Obchody Międzynarodowego Dnia Przytulania”
Osiągnięte cele: integrowanie siędzieci z różnych grup wiekowych oraz nauka sposobów okazywania życzliwości, dobroci i koleżeństwa wobec innych.
Propagowanie wśród rodziców obchodów świąt nietypowych.
Obchody Dnia Pozytywnego Myślenia”
Osiągnięte cele: wyjaśnienie dzieciom znaczenia słów „pozytywne myślenie”. Kształtowanie takich cech charakteru jak: wytrwałość, cierpliwość, umiejętne dążenie do sukcesu. Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z trudnościami, rozwiązywania sytuacji konfliktowych na drodze kompromisu i dyskusji.
Propagowanie wśród rodziców obchodów świąt nietypowych.
W Optymistyczny Poniedziałek mamy humory doskonałe” – spotkanie koleżeńskie 5 i 6 latków z grup: IV, V, VI.
Osiągnięte cele: propagowanie wśród dzieci utworów poezji dziecięcej. Rozwijanie zdolności muzycznych i recytatorskich.
Integrowanie się społeczności przedszkolnej.
Uczestnictwo w Dniu Otwartym w Szkole Podstawowej nr 11 w Płocku pod hasłem: „Wtorek u Pchły Szachrajki”
Osiągnięte cele: integracja społeczności dziecięcej przedszkola i szkoły. Kształtowanie nawyku właściwego zachowania się w miejscach publicznych.
Promocja przedszkola. Pogłębienie współpracy ze Szkołą Podstawową nr 11 w Płocku.
„Czy muzyka opowiada, straszy, śmieszy czy wzrusza?” – koncert Płockiej Orkiestry Symfonicznej
Osiągnięte cele:  rozwijanie zainteresowań muzycznych. Pogłębianie wiedzy na temat rodzajów i brzmienia instrumentów muzycznych. Kształtowanie nawyku obcowania ze sztuką. Utrwalanie zasad właściwego zachowania podczas koncertu.
Promocja przedszkola.
„Na tratwie” – bal karnawałowy
Osiągnięte cele:  kultywowanie wśród przedszkolaków tradycji karnawałowych. Integracja dzieci wszystkich grup wiekowych. Rozwijanie zainteresowań tanecznych.
Promocja przedszkola.
Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej nr 1 w Płocku
Osiągnięte cele: zapoznanie dzieci z życiem i zwyczajami panującymi w starożytności i średniowieczu. Czerpanie radości z przymierzania strojów rycerzy i dam dworu.
Integracja społeczności przedszkola i szkoły.
„Obchody Dnia Miłości i Dobroci”
Osiągnięte cele: kształtowanie pożądanych cech charakteru: szacunek wobec siebie i innych, empatii, życia w zgodzie. Tworzenie atmosfery dobrej, miłej zabawy.
Propagowanie wśród rodziców obchodów świąt nietypowych.
„Szkoła w ruchu” – udział  w zajęciach sportowych zorganizowanych przez trenera Klubu Sportowego „Stoczniowiec Płock”
Osiągnięte cele: kształtowanie gibkości, koordynacji i sprawności ogólnej, zapoznanie z pracą trenera, wyrabianie nawyku dbania o swoją sprawność fizyczną.
Promocja przedszkola.
Dzień kobiet – uroczystość grupowa
Osiągnięte cele: dostrzeganie znaczenia pracy kobiet oraz roli, jaką pełnią w życiu, stwarzanie atmosfery dobrej zabawy, dostrzeganie umiejętności sprawiania przyjemności najbliższym poprzez obdarowanie upominkiem, składanie życzeń.
Promocja przedszkola.
„Międzynarodowy Konkurs Rysunkowy o bezpieczeństwie na przejazdach kolejowych” – organizator Międzynarodowy Związek Kolei
Osiągnięte cele: Rozwijanie zdolności plastycznych dzieci, pobudzanie wyobraźni dzieci, wpajanie dzieciom zasad bezpiecznego zachowania się na przejazdach kolejowych.
Promocja przedszkola.
„Spotkanie w roztańczonej chacie czyli nie tylko łowickie pisanki” – audycja umuzykalniająca Płockiej Orkiestry Symfonicznej
Osiągnięte cele: doskonalenie umiejętności aktywnego uczestnictwa w różnego typu koncertach, rozwijanie zainteresowań muzycznych, wyrabianie wrażliwości muzycznej, zdobywanie, poszerzanie wiedzy na temat folkloru ludowego.
„Dzień biały” – zabawy  twórcze z kolorem białym
Osiągnięte cele: wspomaganie rozwoju dziecka w zakresie jego możliwości twórczych, poznawanie i wyrażanie siebie w różnych formach ekspresji.
Wycieczka do zegarmistrza
Osiągnięte cele: zapoznanie z pracą zegarmistrza, wzbogacenie słownictwa o nazwy narzędzi zegarmistrza i różnych rodzajów zegarków, wdrażanie do właściwego zachowania się w miejscach publicznych.
Promocja przedszkola.
„Bajkowa Olimpiada” – VII Edycja Międzyprzedszkolnego Quizu Literackiego
Osiągnięte cele: rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci, integrowanie grup międzyprzedszkolnych we wspólnych zabawach
Promocja przedszkola.
„Jaś i Małgosia – baśń którą wszyscy znamy” – regionalny konkurs plastyczny
Osiągnięte cele: rozwijanie zainteresowań plastycznych u dzieci, zachęcanie do czytania książek, kształtowanie inwencji twórczej u dzieci.
Promocja przedszkola.
Obchody powitania Wiosny pod hasłem „Optymistyczne Powitanie Wiosny”
Osiągnięte cele: utrwalenie wiedzy na temat następujących po sobie porach roku, rozpoznawanie w przyrodzie zmian charakterystycznych dla wiosny, propagowanie piękna przyrody wiosennej w wierszu i piosence, tworzenie atmosfery miłej, dobrej zabawy, integracja dzieci różnych grup wiekowych, zacieśnianie współpracy nauczycielek.
Promocja przedszkola.
„Wiosna” – inscenizacja przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Płocku
Osiągnięte cele: doskonalenie umiejętności aktywnego uczestniczenia w różnych przedstawieniach, utrwalenie wiedzy na temat pory roku, jaką jest wiosna.
Integracja społeczności przedszkola i szkoły, zacieśnienie współpracy ze szkoła, promocja przedszkola.
„Chronione Zwiastuny Wiosny” – Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
Osiągnięte cele: rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci, utrwalenie wiedzy na temat chronionych kwiatów i ptaków wiosennych, zdobywanie nowych doświadczeń w zakresie twórczości plastycznej, uświadamianie dzieciom konieczności ochrony środowiska przyrodniczego.
Promocja przedszkola.
Spotkanie z ratownikami medycznymi
Osiągnięte cele: poznanie pracy ratownika medycznego, zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy, oglądanie karetki pogotowia.
Promocja przedszkola.
Obchody Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci
Osiągnięte cele: rozbudzanie zainteresowań książką jako źródłem wiedzy i przyjemności, umiejętne słuchanie tekstu literackiego, zorganizowanie wystawki „Nasze ulubione książki”
Promocja przedszkola.
Wizyta w Muzeum Mazowieckim w Płocku – oglądanie wystawy „X wieków Płocka”
Osiągnięte cele: wyrabianie nawyku kulturalnego zachowywania się w miejscach publicznych, wyrabianie nawyku obcowania ze sztuką.
Promocja przedszkola.
Uczestnictwo w koncercie rekrutacyjnym w Szkole Muzycznej w Płocku:
„Z wizytą w Królestwie Muzyki”

Osiągnięte cele: rozbudzanie zainteresowań muzycznych, wyrabianie nawyku właściwego zachowania się podczas słuchania koncertu, pogłębianie wiedzy muzycznej, wyrabianie nawyku obcowania ze sztuką.
Promocja przedszkola.
„Tradycje Wielkanocne” – XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
Osiągnięte cele:
Popularyzacja wiedzy o zwyczajach i obrzędach związanych ze Świętami Wielkiej Nocy, upowszechnianie regionalnych zwyczajów wielkanocnych, doskonalenie umiejętności i warsztatu plastycznego, prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży.
Promocja przedszkola.

 
Wydarzenia